نظافت و شست و شوی کف

نظافت و شست و شوی کف

نظافت و شستشوی مکان های صنعتی یکی از مهمترین و سخت ترین کارهای تعریف شده در قسمت نظافت محیط های صنعتی می باشد .  زیرا تنوع بسیار زیادی در امکانات و فضای لازم برای دستگاه های صنعتی وجود دارد. علاوه بر محیط های صنعتی ، دفاتر این مجموعه ها هم از آلودگی در امان نیستند و بر اثر رفت و آمد در محوطه کارخانه آلودگی به دفاتر این مجموعه ها هم می رسد .

مکان های صنعتی آلودگی را به سرعت جذب می کنند . . در تمامی محیط های صنعتی سلامتی نیروی انسانی از مهمترین دغدغه های موجود در مجموعه می باشد واگر منظم نظافت آنها را انجام ندهیم ضرر مالی و جسمی برای مجموعه و کارکنان ایجاد می کند. بسیاری از دستگاه ها بی وقفه کار می کنند و رفت و آمد اطراف آنها زیاد نمی باشد و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند. اما بعضی از دستگاه ها بسیار حساس به گرد و غبار می باشند و باید به صورت مداوم نظافت شوند تا به خط تولید دستگاه صدمه ای وارد نشود. 

انواع نظافت و شست و شوی کف