نظافت عمومی

نظافت عمومی

به همان میزان که  زیبایی یک مجموعه به تجهیزات و دکوراسیون آن بستگی دارد حفظ نظافت و پاکیزگی آن نیز حائز اهمیت است.

یک اتاق یا محل انتظار پاکیزه در یک محیط کاری می تواند یک تصور مثبت و پایدار را در مشتریان شما پرورش دهد.

با توجه به تردد بالای محل های کاری ، آلودگی کف محوطه و فرش ها در این مکان ها بیشتر می باشد و برای اینکه  سطح کار شما حرفه ای به نظر برسد باید برای نظافت این محوطه ها دقت بیشتری کرد.