نظافت تخصصی صنعتی

 نظافت تخصصی صنعتی

در این قسمت برای ناوگان ریلی و هوایی تمهیدات قابل قبولی برای نوسازی ظاهری این ناوگان ها اندیشیده شده که می توان بدنه و  ظاهر و اجزای داخلی آنها را پاکیزه نمود . همچنین المان های داخل  محوطه ها را نظافت و شستشو کرد. با این روش علاوه بر نظافت می توان می توان با پاکیزه نگه داشتن مداوم عمر دستگاه ها را نیز افزایش داد. شستشوی مبدل حرارتی و مخازن و کانال های فاضلاب از خدمات قابل قبول این بخش می باشد.

انواع نظافت تخصصی صنعتی