شستشوی پیست تارتان | Wash Tartan track

شستشوی پیست تارتان

از مرسوم ترین کفپوش های مورد استفاده در پیست های دو میدانی در سالن های ورزشی تارتان می باشد. زیرسازی این کفپوش بتن یا آسفالت می باشد و عملیات اجرای آن به گونه ای که ابتدا به منظور افزایش چسبندگی بر سطح پوشش آستری ایجاد می گردد. سپس لایه از جنس پلاستیک مخصوص روی سطح آستر شده و به کفپوش قابلیت ارتجاعی می بخشد.  قابلیت ارتجاعی کفپوش تارتان از بروز آسیب های جدی ناشی از به زمین خوردن  ورزشکاران جلوگیری به عمل می آورد. از سویی دیگر ساختار متخلخل این کفپوش امکان جذب آلاینده هایی همچون گرد و غبارات ناشی از تغییرات آب و هوایی در میان خلل و فرج سطح را افزایش می دهد. به دنبال آن لایه های سختی از آلودگی در میان خلل و فرج کفپوش به وجود می آید که از قابلیت ارتجاعی آن می کاهد و سبب ناکارآمدی کفپوش تارتان می شود. در نتیجه به منظور حفاظت از کفپوش تارتان انجام نظافت منظم الزامی می باشد که به صورت کاملا تخصصی توسط یک شرکت خدماتی نظافتی معتبر انجام شستشوی پیست تارتان قابل اجرا می باشد. در اینجا چگونگی شستشوی پیست تارتان رو مورد بررسی قرار می دهیم. انواع آلودگی  

 آلاینده های به وجود آمده بر سطح کفپوش تارتان در دونوع می باشد که با شناسایی نوع این آلاینده ها انتخاب شیوه های نظافتی به نحو احسن صورت می پذیرد.  آلودگی خشک 

آلاینده های خشک از طریق راه رفتن ، دویدن و استفاده های روزمره ، باد و طوفان بر سطح کفپوش به وجود می آید. اما اکثریت این آلاینده ها از طریق افراد وارد محیط می شود. 

 

آلودگی تر  

این نوع آلودگی از طریق باران ایجاد شده که گل و لای موجود در هوا را که بر اثر طوفان وارد هوا شده بر روی سطح کفپوش می نشاند. همچنین به علت اینکه اکثر این پیست ها در اطراف زمین های فوتبال قرار دارند رفت آمد ماشین از روی این پیست و جا ماندن رد لاستیک و ریختن روغن و بنزین بر روی پیست تارتان سبب بر جا ماندن آلاینده ها بر سطح کفپوش تارتان شده که منجر به تغییر رنگ آن می شود. روش شستشوی کفپوش تارتان

 برای نظافت و شستشوی این نوع کفپوش ها روش تخصصی وجود دارد که با استفاده از دستگاه های پیشرفته آب فشارقوی (دستگاه کارواش صنعتی) به کمک نازل ویژه مخصوص شستشوی این نوع کفپوش ها می توان انجام داد. 

 

دستگاه کارواش صنعتی

به دلیل جنس خاص کفپوش تارتان می بایست از دستگاه کارواش صنعتی  استفاده نمود. این دستگاه آب را با فشار بالایی بر سطح پاشش می نماید و به این صورت برای شستشو آلاینده ها از میان خلل و فرج کفپوش  مناسب می باشد. با استفاده از این دستگاه حتی  لایه های سخت آلودگی از هم جدا نموده و به صورت محلول در آب در می آورد. 


نازل اسکیتر 

نازل زمین شوی واترجت صنعتی سطح کفپوش تارتان را با کیفیت بالایی شستشوی نموده و همزمان با شستشوی آلاینده ها آب باقی مانده بر سطح را مکش نموده و از باقی مانده آب بر سطح کفپوش جلویری به عمل می آورد. با استفاده از این نازل سطح مقطع وسیعی از کفپوش تارتان قابل شستشوی می باشد و این فرآیند در مذت زمان کوتاهی صورت می پذیرد.  


درخواست اطلاعات

گالری تصاویر

فیلم های شستشوی پیست تارتان