رنگ بری عمومی | removal paint

رنگ بری عمومی

رنگ آمیزی های انجام شده بر روی انواع سطوح به مرور زمان فرسوده شده و به صورت تکه ای از روی سطح بلند می شود. برای انجام رنگ کردن دوباره سطوح لازم است ابتدا آماده سازی صورت گیرد یعنی رنگ های قدیمی و فرسوده از سطح جدا شود. تراشیدن رنگ ها عملی زمان بر بوده و نیازمند صرف انرژی زیادی است و علاوه بر این زدودن رنگ ها به روش دستی باعث بر جای ماندن آلودگی در محیط می شود. یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده، وجود رنگ ها و نقاشی هایی است که بر روی دیوارهای سطح شهر دیده می شود که توسط اسپری نگاشته شده است و آراستگی محیط را بر هم زده است.


شستشو

جهت از بین بردن رنگ های فرسوده و نقاشی های دیواری روش مناسب و کارآمد، شستشوی آن ها با استفاده از دستگاه های مکانیزه نظافتی می باشد. توسط شستشوی صحیح، این رنگ ها از بین رفته و سطح برای رنگ آمیزی دوباره آماده می گردد. عملیات شستشوی رنگ با چند روش قابل انجام می باشد:


واترجت

رنگ های نه چندان سخت با استفاده از واترجت صنعتی از روی سطوح جدا می شوند و سطحی صاف برای رنگ آمیزی مجدد فراهم می شود. این عمل به وسیله پاشش آب فشار قوی انجام می گیرد و بدون آسیب رساندن به سطح زیرین رنگ های قدیمی را از بین می برد.

سندبلاست

برای از بین بردن نقاشی های دیواری و هم چنین رنگ آمیزی های عمیق تر می بایست از روش سند بلاست استفاده نمود. این رنگ ها سخت تر پاک می شوند و راه حل موثر و کارآمد سایش آن با ماسه است.

مواد شوینده

به منظور افزایش تاثیرگذاری عملیات رنگ بری با واترجت و دست یابی به کیفیت مطلوب در هنگام شستشو می توان از مواد شوینده صنعتی به کار گیری نمود. برخی مواد شوینده با حل کردن رنگ در خود به هر چه بهتر پاک شدن آن کمک می کنند.

درخواست اطلاعات

گالری تصاویر