برش قطعات | Cutting components

برش قطعات

برش قطعات یکی از عملیاتی است که در صنایع مختلف با اهداف گوناگون صورت می گیرد. استفاده از ابزارهای متداول قدیمی برای برش دادن انواع قطعات صنعتی، کاربران را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. هنگام برش قطعات ذرات به وجود آمده به اطراف پرتاب می شود و در نتیجه آلودگی بر جای می ماند. علاوه بر این چون ابزار برش با سرعت زیاد با سطح مورد نظر تماس پیدا می کند، بر اثر اصطکاک حرارت به وجود می آید؛ این حرارت ممکن است ساختار قطعه را تغییر دهد.


روش نوین برش قطعات

در سال های اخیر با پیشرفت صنایع و ارتقای علم و فناوری دستگاه هایی طراحی و ساخته شده اند که مشکلات ناشی از برش قطعات را بر طرف نموده است. با به کارگیری روش های جدید، عملیات دشوار برش دادن قطعات با سهولت و کیفیت بیشتری انجام می پذیرد و این روش به وسیله دستگاه های نظافت صنعتی مدرن صورت می گیرد.


واترجت

آب فوق فشار قوی می تواند انواع قطعات را با جنس های گوناگون برش دهد و این اتفاق مستلزم خروج پر سرعت و پر فشار آب از نازل خروجی است. دستگاه واترجت صنعتی جریان باریکی از آب معمولی را با سرعت و فشار بسیار زیاد به سطح مورد نظر پاشش می کند و آن را می برد. به منظور انجام برش قطعات به وسیله واترجت باید بر روی واترجت نازل سوزنی نصب گردد برای این که جریان پرفشار آب بتواند با سرعت زیاد بر روی مسیر برش متمرکز شود. نکته مهم هنگام به کارگیری واترجت با نازل سوزنی جهت برش، سرعت آب است؛ سرعت جریان آب خروجی به سختی و ضخامت قطعه مورد نظر بستگی دارد و با دانستن مشخصات قطعه سرعت و فشار خروجی تنظیم می شود.


مزیت واترجت در برش قطعات

واترجت صنعتی به همراه نازل سوزنی برای زمان هایی بسیار مناسب می باشد که در حین عملیات برش نباید حرارت ایجاد شود زیرا در برخی موارد با توجه به جنس سطح یا قطعه حرارت می تواند ساختار آن را بر هم بزند. علاوه بر این استفاده از واترجت یک روش کاملا تمیز بوده و آلودگی های متداول در هنگام برش را تولید نمی کند.

درخواست اطلاعات

گالری تصاویر