انتقال مواد | Conveying

انتقال مواد

در صنایع مختلف و از جمله صنایع سنگین، انتقال مواد یکی از مراحلی می باشد که لازم است در تولید و فرآیندهای صنعتی انجام گردد. مواد جامد و مایع گوناگونی در طی این فرآیندها به وجود آمده و باید جمع آوری و منتقل شوند. از گذشته روش های سنتی جهت جمع آوری و انتقال مواد مورد استفاده قرار می گرفت که با پیشرفت صنایع و حجم بالای تولیدات، این روش ها دیگر پاسخگوی نیازها نیستند و طی انجام عملیات مشکلاتی را به وجود می آورند. جمع آوری مواد با تولید گرد و خاک و ایجاد تلفات همراه بوده و برای از بین بردن این عوارض دستگاه های نظافت صنعتی پیشرفته ای طراحی و ساخته شده است. انتخاب دستگاه مناسب و تجهیزات جانبی آن بر اساس نوع مواد قابل جمع آوری، صورت می گیرد.


انواع مواد

انتقال مواد در همه سایت ها و مراکز تولیدی و صنعتی می تواند انجام پذیرد. گاهی لازم است مواد از یک محیط به محیط دیگر منتقل شود و یا مواد به شکلی پراکنده در محیط هستند و باید جمع آوری گردند. این مواد در برگیرنده انواع گوناگونی هستند:


جامد

متداول ترین موادی که باید جمع آوری شوند و یا انتقال یابد، مواد جامد بوده که در کارخانه ها و محیط های صنعتی تولید می شوند. مواد جامد خود شامل ذراتی با اندازه های مختلف است :


درشت

ذرات جامد درشت تر هنگام جمع آوری و انتقال گرد و خاک و تلفات کمتری به وجود می آورد.

ریز

ذرات ریز و پودری در حین انتقال به راحتی در هوا پخش شده و باعث گرد و خاک می شود و مقدار زیادی از مواد به هدر خواهد رفت.


مایع

مواد مایع مانند آب، مواد روغنی، مواد نفتی و … می توانند جمع آوری شوند و مورد جا به جایی قرار گیرند. جهت انتقال مایعات نیاز به مخزن رابطی است که مخصوص جمع آوری این گونه مواد بوده و به شکل یک تانکر می باشد.


روش های جمع آوری

به منظور انتقال مواد با حجم زیاد در صنایع سنگین مختلف روش های نوینی ارائه گشته که با بهره گیری از آن ها از به وجود آمدن آلودگی های زیست محیطی مانند گرد و خاک جلوگیری می شود و علاوه بر آن مانع از اتلاف و هدر رفتن مواد می گردد.

 

مکش

مکش مواد جهت جمع آوری و انتقال، می تواند یکی از مطمئن ترین روش ها باشد که دارای مزیت های زیادی بوده و مشکلات ذکر شده را در پی نخواهد داشت. کلیه مواد جامد و مایع به روش مکش می توانند جمع آوری شده و انتقال یابند.


مکنده صنعتی با مخزن رابط

مکنده های صنعتی به همراه مخزن رابط عمل مکش مواد را انجام می دهند؛ بدین صورت که مکنده صنعتی در محیط قرار می گیرد و میان این مکنده و مواد مورد نظر یک مخزن رابط تعبیه می شود. مکنده در مخزن رابط خلا به وجود می آورد و بنابراین مواد به داخل این مخزن کشیده می شود. برای جداسازی ذرات بزرگ و کوچک از یکدیگر از مخازن سایکلونی استفاده می شود؛ بر اثر حرکت سایکلونی مواد در مخزن، ذرات درشت تر در مخزن رابط باقی مانده و ذرات ریز به همراه جریان هوا وارد مکنده می شود. اگر مواد در حال جمع آوری ریز و پودری باشد یک فیلتر مناسب در مخزن رابط قرار داده می شود تا از فرار گرد و غبار جلوگیری شود. در صورت نیاز می توان سایکلون و فیلتر را به طور هم زمان به کارگیری نمود.

 

دمش

یکی دیگر از روش های انتقال مواد، استفاده از سیستم دمش می باشد. به صورتی که با به کارگیری یک دمنده هوا با قدرت زیاد به سمت مواد دمش شده و آن ها را به سمت مخزن مجهز به فیلتر هدایت می کند.


مکش دمش

در موارد خاص انتقال مواد به وسیله هر دو روش مکش/دمش انجام می شود و استفاده از این روش بستگی به نوع مواد، شرایط و امکانات موجود دارد. 


درخواست اطلاعات

گالری تصاویر