شستشوی دستی شیشه | Hand washing glass

 شستشوی دستی شیشه

نظافت و شستشوی شیشه از مواردی می باشد که در تمامی ساختمان ها باید رعایت شود. امروزه در بسیاری از ساختمان ها نمای کامل مجموعه از شیشه می باشد که به عنوان نمای اصلی ساختمان محسوب می شود . برای نظافت شیشه ها روش های متفاوتی استفاده می شود . در این بخش ، شستشوی دستی شیشه مورد بحث می باشد. شستشوی دستی شیشه برای ساختمان های با ارتفاع کن و قابل دسترس می باشد که به دو بخش نظافت و شستشوی داخلی و خارجی تقسیم می شود . در ادامه به توضیح روش های متفاوت و ابزارهای مختلف مورد استفاده در نظافت شیشه ها می پردازیم.انواع آلودگی  

آلودگی هایی که می تواند در ظاهر و نمای شیشه ها تاثیر بگذارد شامل آلودگی هوا ، آفات و باران می باشد . با توجه به مناطق آب و هوایی نوع آلودگی متفاوت می باشد. در شهرهای بزرگ آلودگی هوا که بر اثر استفاده گازوییل یا بنزین وسایل نقلیه  وارد هوا می شود روی شیشه ها نشسته و ظاهر شیشه تیره می شود. آفات هم توسط پرندگان بر اثر لانه سازی و دفع مدفوع بر روی شیشه ها ایجاد می شود. آلودگی توسط باران به این صورت می باشد که ذرات معلق در هوا مانند خاک و دود همراه آب باران به روی شیشه ها ریخته و لک روی شیشه باقی می ماند.روش های نظافت و شستشوی 

در نظافت و شستشوی دستی شیشه روش هایی به کار گرفته می شود که باعث شفافیت و پاکیزگی شیشه شود و نتایج مطلوب حاصل عملکرد مناسبروش های شستشو میباشد.

 

شستشوی 

 شستشوی شیشه دارای دو وجه متفاوت می باشد که روش نظافت آنها نیز با هم متفاوت است. نظافت خارجی شیشه ها با استفاده از مواد شوینده ، آب و تیغه های نظافت شیشه انجام می گیرد و با توجه به ارتفاع شیشه در صورت لزوم از چهارپایه یا نردبان نیز کمک میگیرند. ولی نظافت داخل با استفاده از دستمال و مواد شوینده انجام میگیرد. زیرا داخل ساختمان شامل آلودگی هایی که در بیرون وجود دارد نمی باشد و آلودگی با مواد شوینده و و دستمال رفع می شود. آلودگی های داخل ساختمان شامل گرد و غبار ، رد دست روی شیشه و نشستن چربی روی شیشه های پنجره در آشپزخانه می باشد.

درخواست اطلاعات

گالری تصاویر