مجتمع اسکای سنتر

تهران - تهران

مجتمع تجاری اسکای سنتر واقع در لواسان در حومه ی تهران می باشد، طراحی کلاسیک این مجتمع احساس مطلوبی در مراجعه کنندگان ایجاد می نماید. این مجتمع تجاری نیز همانند دیگر مراکز خرید دارای راهروهای وسیعی می باشد که چندین مغازه در هر یک از راهرو ها وجود دارند. عبور و مرور افراد در اینگونه مراکز نظافت را دشوار می نماید به همین دلیل مدیران این مرکز تجاری همزمان با افتتاح پروژه در بهمن ماه سال 93، امور نظافتی را به شرکت خدمات نظافتی توان کاران الوند واگذار نمودند.