دستورالعمل و فرم نظافت

فرم نظافت: پاکیزگی و نظافت در اماکن گوناگون اهمیت دارد. در برخی از اماکن نظافت موجب کاهش مخاطرات و افزایش امنیت می گردد و در اماکن دیگر نظافت به دلیل بهبود جلوه های بصری اهمیت دارد. شرکت خدماتی نظافتی توان کاران با بهره گیری از تجهیزات نظافت صنعتی بروز دنیا، خدمات نظافت در هر مکانی را ارائه می دهد. اما به منظور بهبود نظافت بهتر است یک فرم نظافت به منظور انجام خدمات نظافت در اختیار پرسنل نظافتی و صاحبان اماکن و کسب و کار قرار گیرد. استفاده از یک فرم نظافت به کارفرما و پرسنل خدماتی کمک می کند تا با دقت تمام مواردی که می بایست نظافت شوند رعایت شود. به همین ترتیب فرآیند نظافت و زدودن آلودگی ها برای پرسنل خدماتی دسته بندی شده خواهد بود و موردی از قلم نخواهد افتاد. علاوه بر این کارفرما می تواند در انتهای نظافت طبق چک لیست یا همان فرم نظافت همه مواردی که می بایست انجام شوند را بررسی کند و این بررسی بر روی کیفیت کار نیروی خدماتی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

دستورالعمل نظافت: یکی دیگر از روش هایی که بکارگیری آن موجب بهبود فرآیند نظافت می شود، اطلاع از روند نظافت و همه مواردی است که در طی انجام شستشو و نظافت در اماکن متفاوت باید انجام گیرند. این روند به طور منظم در قالب منظمی تحت عنوان دستورالعمل نظافت اماکن متفاوت گرد آوری می شود. به همین ترتیب می توان با مطالعه دستورالعمل مشخصی که روند کلی نظافت اماکن متفاوت را مشخص کند، عملیات پاکیزه سازی سطوح را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد. این دستورالعمل ها برای اماکن متفاوت طراحی می شوند و با توجه به روند می توان به ترتیب بخش های مختلف را نظافت نمود.

* به منظور دستیابی به انواع چک لیست ها و دستورالعمل های متفاوت برای نظافت اماکن گوناگون می توانید با حرکت نشانگر بر روی فرم و دستورالعمل نظافت همه فرم های نظافتی را مشاهده نمایید.