نظافت محوطه - Landscape cleaning


محوطه بیرونی هر ساختمان از بخش هایی یک ساختمان می باشند که در معرض دید عموم قرار دارند و در نخستین نگاه مورد توجه افراد قرار می گیرند. زیبایی و پاکیزگی محوطه یک ساختمان و فضای خارجی آن محدود به ساکنین،کارکنان یا مراجعه کنندگان آن ساختمان نمی باشد و بر سلامت روحی کل جامعه تاثیر گذار خواهد بود. این مسأله اهمیت نظافت و حفظ زیبایی و پاکیزگی فضای خارجی مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی را مشخص می نماید. محوطه بیرونی پیرامون ساختمان بطور پیوسته تحت تاثیر آلودگی های محیطی همچون آلودگی ناشی از باد، باران، گرد و غبار ناشی از تخریب و ساخت و ساز ساختمان های همسایه و همچنین آلودگی حاصل از سوخت فسیلی اتومبیل ها و مراکز صنعتی قرار دارد و بدون تردید حجم آلودگی آن بیشتر از فضای داخلی ساختمان خواهد بود..


یکی از مهم ترین خدمات نظافت ارائه شده توسط شرکتهای خدماتی نظافتی، عملیات نظافت محوطه خارجی ساختمان ها می باشد. استفاده از نیروی متخصص و امکانات ویژه یک شرکت خدماتی معتبر بهترین راه حل برای انجام عملیات دشوار نظافت محوطه می باشد که سرعت و کیفیت انجام  این عملیات را تضمین نموده و زمان نظافت دقیق محوطه ساختمان را به حداقل کاهش می دهد. برای گرفتن این خدمات با توانکاران الوند تماس بگیرید.


 

نظافت محوطه 

هنگام انجام عملیات نظافت محوطه بیرونی یک مجتمع مسکونی، تجاری یا اداری بزرگ توجه به پارامترهای متعددی همانند وسعت محوطه، سطح آلودگی و وجود تجهیزات و موانع محیطی همچون انواع نیمکت، استخر، آب نما، تجهیزات ورزشی و  وسایل بازی کودکان، نوع سنگفرش و طراحی و جنس نرده ها و فنس ها و ... حیاتی می باشد. عدم توجه به موارد ذکر شده و انتخاب روش یا دستگاه نظافت نامناسب به اتلاف قابل توجه انرژی، زمان و هزینه و کاهش کیفیت عملیات انجام شده منجر می گردد. مشاوره با کارشناسان شرکت های خدماتی مجرب و استفاده از تجربه و امکانات ویژه آنها به انجام باکیفیت عملیات نظافت محوطه با حداقل زمان و هزینه کمک می نماید.

نظافت محوطه